Зустріч з керівництвом Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Сьогодні Микола Березовський, президент Національної асоціації дорожників України провів зустріч з керівництвом Харківського національного автомобільно-дорожнього університету — ректором Віктором Олександровичем Богомоловим, проректором з науково-педагогічної роботи Анжелою Геннадіївною Батраковою та деканом дорожньо-будівельного факультету Сергієм Олександровичем Бугаєвським.

У рамках зустрічі обговорили розвиток та реалізацію стратегії реформування системи вищої, фахової передвищої та професійної освіти України та можливу модель інноваційного та практико-орієнтованого навчання у системі безперервної підготовки кадрів «робітнича професія — молодший бакалавр — бакалавр- магістр — доктор філософії — післядипломна освіта» за мережевою формою світи. Визначили напрямки співпраці та можливість створення індустріально-транспортного закладу освіти нового типу, який би був орієнтований на підготовку робочої еліти, фахівців та управлінців середньої ланки, інженерного керівного складу, які набувають професійних та освітніх компетенцій за спеціальностями, що затребувані та підтримуються сьогодні виробництвом і підприємницьким сектором економіки України.

Харківський національний автомобільно-дорожній університет є членом Національної асоціації дорожників України, та одним з найкращих навчальних закладів, що готують фахівців для дорожньо-будівельної галузі.