Знайомство з компанією «Центр Лтд»

ТОВ «Компанія «Центр Лтд» надає висококваліфіковані послуги з супроводу проектів, експлуатаційної діяльності підприємств, а саме підготовки документації будівельного проектування містобудування, екології, лабораторного контролю, охорони праці та сертифікації діяльності підприємств.

Послуги у сфері проектування та інжинірингу:

 • аналіз ділянки під будівництво, формування звіту про стан ділянки та підключення до інженерних мереж, інженерні вишукування (геодезичні, геологічні, гідрогеологічні);
 • містобудівний розрахунок;
 • ескізний проект намірів забудови;
 • попереднє визначення основних техніко-економічних показників забудови (ТЕО);
 • проектування промислових об’єктів та споруд, існуючих проектів; оптимізація прийнятих рішень;
 • аналіз витрат на реалізацію проекту;
 • підготовка та супровід пакету документів для отримання дозволів;
 • інженерно-будівельне консультування.

Послуги у сфері містобудування:

 • розробка детального плану території, плану зонування та генерального плану населеного пункту;
 • документації із землеустрою щодо передачі у користування або у власність земельних ділянок, а також зміни їх цільового призначення або виду використання, згідно ст.25 Закону України «Про землеустрій».
 • розробка документації щодо встановлення охоронних та санітарно-захисних зон, обґрунтування їх зменшення.

Послуги у сфері екології:

 • розробка звіту стратегічної екологічної оцінки (СЕО);
 • розробка звіту оцінки впливу на довкілля (ОВД);
 • розробка матеріалів щодо зменшення санітарно-захисних зон (С33);
 • розробка дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
 • розробка дозволів на спеціальне водокористування;
 • розробляючих індивідуальних технологічних нормативів водоспоживання та водовідведення;
 • розробка паспортів свердловини;
 • проведення інвентаризації відходів виробництва;
 • розробка растрових карт.

Лабораторні дослідження:

Наявність власної лабораторії дає змогу якісно та швидко дослідити існуючий стан підприємства, його вплив на навколишнє природне середовище та здоров’я людини. Лабораторія ТзОВ «Компанія «Центр Лтд» працює згідно свідоцтва про відповідальність системи керування вимірюванням ДСТУ ISO 10012:2005 за №РЛ 216/18, атестації Держпраці на проведення гігієнічних дослідженнь факторів виробничого середовища і трудового процесу, системи управління якістю ISO 9001:15 та екологічного менеджменту ISO 14001:15, що підтверджено відповідними сертифікатами. В лабораторії працюють досвідчені хіміки які використовують практичний європейський досвід у виконанні робіт.

На базі нашої вимірювальної лабораторії ми пропонуємо виконання нижченаведених атестованих робіт і послуг:

 • контроль норм викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря
 • визначення вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі,
 • аналіз питної води систем водопостачання;
 • аналіз стічних вод та ступеня їх очищення після очисних споруд;
 • контроль сировини та матеріали, залучених у виробництві;
 • контроль якості вторинних ресурсів та відходів підприємства;
 • оцінка рівня забруднення повітря робочої зони;
 • вимірювання рівня освітленості;
 • вимірювання акустичних величин та рівня шуму.
 • вимірювання вібрації;
 • вимірювання радіаційного фону;
 • визначення вмісту забруднюючих речовин у грунті.

Послуги у сфері охорони праці:

ТОВ «Компанія «Центр Лтд» є органом інспектування що працює у відповідності до атестату про акредитацію виданим Національним Агентством Акредитації України №70941 та надає послуги у сфері охорони праці та промислової безпеки.

 • отримання дозволів на працю підвищеної небезпеки;
 • отримання дозволів на експлуатацію/застосування об’єктів підвищеної небезпеки;
 • експертиза, огляд, діагностика об’єктів підвищеної небезпеки (обладнання, кранів, ліфтів, навантажувачів);
 • введення в експлуатацію та постановка на реєстрацію технологічних транспортних засобів;
 • підготовка висновків щодо відповідності НПАОП, законодавству з охорони праці та промислової безпеки;
 • атестація робочих місць;
 • навчання з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки;
 • підготовка журналів, наказів, інструкція з охорони праці;
 • розробка паспортів на обладнання;
 • розробка паспортів інструкцій для об’єктів підвищеної небезпеки;
 • технічний переклад та рецензування.

Послуги у сфері оцінки відповідності та сертифікацій:

 • сертифікації будівельних виробів та конструкцій;
 • сертифікація у сфері машинобудування;
 • випробування електричних приладів;
 • випробування машин, механізмів, устаткування;
 • оцінка відповідності технічним регламентам;
 • складання декларації про відповідність;
 • сертифікація «СЕ» для реалізації продукції в Європі;
 • аудит охорони праці.

Послуги у сфері розробки систем менеджменту:

розробка та супровід при сертифікації систем менеджменту згідно ДСТУ ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ДСТУ ISO 22000:2007; ДСТУ ISO 14001:2015, ДСТУ ISO 50000:2015.

Усі роботи виконуються з індивідуальним підходом до замовника в зручні терміни та за помірними ринковими цінами.
З повним переліком послуг та досвідом роботи підприємтсва можна ознайомитись на офіційному сайті

www. center-ltd.com.ua або безпосередньо у офісі, за адресою м. Львів, вул Ак. Лазаренка, 1, оф.12.

Надаючи перевагу розробникам документації з хорошою репутацією та багатим досвідом виконання зазначених робіт, замовник зменшує вірогідність отримання негативних висновків, запровадження санкцій контролюючих органів, має можливість економії часу, фінансових та енергетичних ресурсів при отриманні дозвільної документації.