Коментар до статті Володимира Шарвана

В своїй статті від 15.09.2023 р. Володимир Шарван піднімає актуальне питання, пов’язане з організацією дорожнього руху у разі послідовного розміщення декількох об’єктів сервісу, примикань вулиць, місцевих доріг та з’їздів на відстані між ними, що не перевищує довжини ПШС.

Пункт  9.2.4.12 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво» (зі зінами) в таких випадках вимагає об’єднувати ПШС в загальну смугу, яка повинна бути відокремлена від основних смуг руху острівцем безпеки шириною не менше ніж 1,75 м з влаштуванням на ньому огородження першої групи.

Очевидно, що розробники ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги» під терміном «загальну смугу» мали на увазі загальну ПШС, ширина якої призначається згідно з п. 9.2.4.4 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги».

Скориставшись досвідом проектування транспортних розв’язок, а також змоделювавши умови руху на відокремленій ПШС, В. Шарван на фаховому рівні обґрунтував та пропонує збільшити ширину  відокремленої ПШС до 5,0 м, що зумовлено необхідністю об’їзду транспортного засобу у випадку його вимушеної зупинки або стоянки на ній (виникнення аварії чи поломки автомобіля, очікування заїзду на територію об’єкта сервісу тощо).

Тому, вважаю за необхідне, при розробці змін або при перевиданні  ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги», врахувати пропозицію В. Шарвана щодо нормування ширини об’єднаної в загальну смугу відокремленої ПШС до такої величини, яка б забезпечувала об’їзд автотранспортного засобу, що зупинився на ній.

Також слід відзначити коментар до даної статті експерта Ф. Гончаренка від 22.09.2023 р., в якому він, на мою думку, дуже вірно і логічно, у разі послідовного розміщення декількох об’єктів сервісу, примикань вулиць, місцевих доріг та з’їздів на відстані між ними, що не перевищує довжини ПШС, виділяє три ділянки з різними умовами руху, а саме ПШС для гальмування, відокремлений проїзд та ПШС для розгону.

На мою думку термін «відокремлений проїзд» в даному випадку більш чітко підходить, враховуючи умови руху транспортних засобів на даній ділянці, ніж термін «відокремлена ПШС».

Також Ф. Гончаренко, в розвиток та доповнення до пропозиції В. Шарвана, пропонує вирішити питання щодо параметрів поєднання ПШС для гальмування шириною 3,75 – 3,5 м з відокремленим проїздом шириною 5,0 м, а також відокремленого проїзду шириною 5,0 м з ПШС для розгону шириною 3,75 – 3,5 м.

Вважаю пропозиції  В. Шарвана та Ф. Гончаренко є актуальними, достатньо обґрунтованими та такими, що мають бути розглянуті та впроваджені при розробці нормативних документів в дорожній галузі.

Олександр Василевич, кандидат технічних наук, експерт НАДУ, ГІП ПП «Парк Нових Технологій»