Підписання Меморандуму про співпрацю з Асоціацією “Інженерів-консультантів України”

Сьогодні відбулася визначна подія – ми підписали Меморандум про співпрацю між Національною Асоціацією Дорожників України (НАДУ) та Асоціацією «Інженерів-консультантів України» (АІКУ).
Меморандум скріпили підписами Тарас Сиротинський, Президент НАДУ та Яна Щигурова, Президент АІКУ.
Асоціація «Інженерів-консультантів України» є повноважним представником Міжнародної федерації інженерів-консультантів (FIDIC) в Україні.
Головною метою нашої співпраці є розвиток співробітництва з питань реалізації проектів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг, підвищення прозорості, підзвітності, організаційної та фінансової ефективності реалізації проектів у сфері інфраструктури та дорожнього господарства, поліпшення стандартів безпеки дорожнього руху та запровадження системи незалежного контролю якості дорожніх робіт, яка базується на умовах та принципах FIDIC.
Ми дуже радіємо нашій співпраці та впевнені, що спільними зусиллями будемо сприяти розвитку мережі якісних автомобільних доріг України.

АІКУ представляє українські компанії, які діють як незалежні інженери,  проектувальники і консультанти в області всіх видів споруд і екології на науковій основі і знаннях в області технологій. Консультантами при супроводі інвестиційних проектів є юридичні особи.

Діяльність Асоціації інженерів-консультантів України спрямована на підвищення ефективності інвестиційних проектів, на безпеку об’єктів будівництва, на підвищення престижу професії інженера, на створення рівних умов для роботи на українському ринку для вітчизняних і зарубіжних інженерних консалтингових компаній, а також на підготовку українських інженерних консалтингових компаній для роботи на зарубіжних ринках; на створення індустрії інженерного консультування в Україні і інтеграцію в глобальну індустрію інженерного консультування.

В Україні немає положення про договори підряду, обов’язкового для всіх учасників інвестиційної діяльності, і встановленого єдиного тексту договору підряду. У більшості зарубіжних країн такі документи існують.

Іноземні кредитори, інвестори, замовники і підрядники при будівництві виробничих об’єктів, будівель і споруд соціальної сфери воліють працювати з використанням міжнародних стандартів і форм контрактів (договорів). В основі цих стандартів лежать документи FIDIC (французька абревіатура Міжнародної федерації інженерів-консультантів).

На сьогодні FIDIC основні зусилля концентрує на розробці і публікації типових умов контрактів для використання з метою регулювання взаємовідносин учасників міжнародних інвестиційно – будівельних процесів. Сьогодні членами цієї організації є національні асоціації 75 країн з усіх континентів, федерація представляє більшість приватнопрактикуючих інженерів-консультантів світу.