Оцінено розмір збитків економіці держави внаслідок невчасного початку будівництва доріг

Нещодавно Державним підприємством «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП “ДерждорНДІ”), на замовлення ГС «Національна асоціація дорожників України», підготовлено Звіт про науково-дослідну роботу «Дослідження щодо оцінки збитків економіці держави внаслідок невчасного початку ремонтно – будівельних робіт на автомобільних дорогах через процедурні питання».

Під процедурними питаннями ми розуміємо:

  • затримки при проведенні процедури закупівель і все, що з ними пов’язано;
  •  бюрократичні перепони при відведенні земельних ділянок під будівництво автомобільних доріг;
  • штучні затримки із видання дозвільних документів на початок робіт;
  • не санкціоновані перевірки і, особливо, дублювання їх декількома структурами.

Оскільки дорожнє будівництво носить, у більшості своїй, сезонний характер, то кожен втрачений день має свою ціну, і ця ціна відображає об’єм збитків нанесених державі.

Для обґрунтування збитків економіці держави, унаслідок невчасного початку ремонтно – будівельних робіт на автомобільних дорогах через процедурні питання, у Звіті використаний методичний підхід до визначення розміру соціально – економічної ефективності інвестицій у ремонт доріг.

Результатом складних розрахунків є cума обрахованих щоденних збитків від кожного невчасно інвестованого через процедурні питання 1 млн.грн.
Установлена сума збитків окремо по капітальному та поточному середньому ремонтах.

Наприклад, якщо врахувати, що розмір фінансування робіт з капітального та поточного ремонтів у 2020 році тільки за рахунок Державного дорожнього фонду (Постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня 2020 року №36), то один день затримки може завдати економіці держави близько 24, 5 млн. грн. збитків.

Беручи до уваги результати таких розрахунків, можна сказати, що покращення ситуації, яка на сьогодні склалась на дорожньому ринку, можливе завдяки:

  • впровадженню типової тендерної документації на виконання дорожніх робіт;
  • внесення змін до законодавства щодо закупівель;
  • реалізації, у найближчій перспективі, об’єктів, за принципом «Design & Build»;
  • терміновому впровадженню багаторічного планування і заключення довгострокових контрактів на виконання дорожніх робіт.