Обґрунтування ширини об’єднаної в загальну смугу відокремленої перехідно-швидкісної смуги у разі послідовного розміщення декількох об’єктів сервісу

Згідно з п. 9.2.4.12 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво» у разі послідовного розміщення декількох об’єктів сервісу, відстані між якими не перевищують довжини перехідно-швидкісних смуг (ПШС), у місцях декількох послідовних примикань вулиць, доріг населених пунктів та з’їздів, ПШС повинні бути об’єднані в загальну смугу, яка повинна бути відокремлена від основних смуг руху острівцем безпеки шириною не менше ніж 1,75 м з влаштуванням на ньому огородження першої групи. ⠀

Відповідно до п. 9.2.4.4 ДБН В.2.3-4:2015 ширина ПШС повинна бути не меншою ширини основної смуги руху, тобто, для доріг І-ІІ категорій – 3,75 м та 3,50 м – для ІІІ категорії. При цьому, відповідно до п. 5.1.19 ДБН В.2.3-4:2015, ширину узбіччя на ділянках влаштування ПШС можна зменшувати до 1,5 м на автомобільних дорогах І–ІІ категорій і до 1,0 м на ІІІ категорії.⠀

Виходячи із вказаних вище ширини ПШС та узбіччя, у разі проектування об’єднаної в загальну смугу відокремленої ПШС, ширина дорожнього одягу на ній разом із укріпленими смугами, відповідно, зі сторони острівця безпеки та узбіччя ПШС по 0,5 м становитиме⠀

Впшс = 0,50 + 3,75 + 0,50 = 4,75 м.⠀

На ділянках доріг поблизу великих населених пунктів є досить поширеним явищем наявність декількох об’єктів сервісу у безпосередній близькості один від одного, а довжина об’єднаної в загальну смугу відокремленої ПШС інколи становить 500 – 800 м, а іноді, навіть більше 1 км. За такої великої довжини загальної смуги відокремленої ПШС у випадку вимушеної зупинки або стоянки на ній вантажного автомобіля чи автобуса (виникнення аварії чи поломки автомобіля, очікування заїзду на територію об’єкта сервісу тощо), фактично не залишається місця для проїзду інших автотранспортних засобів, тому що, лівий край дорожнього одягу ПШС співпадає з планкою бар’єрного огородження, за умови встановлення двостороннього огородження, а правий край знаходиться за 1,0 м від брівки неукріпленого узбіччя.⠀

Для вирішення цієї проблеми можна скористатися досвідом проектування транспортних розв’язок. Пропуск транспорту на односмугових з’їздах транспортних розв’язок, у випадку вимушеної зупинки автотранспортних засобів на них, вирішено за рахунок ширини з’їздів, яка відповідно до п. 9.2.3.7 ДБН В.2.3-4:2015 становить 6,0 м.⠀

Тому, доцільно ввести нормування ширини об’єднаної в загальну смугу відокремленої ПШС до такої величини, яка б забезпечувала об’їзд автотранспортного засобу, що зупинився на ній. Враховуючи те, що об’єднані в загальну смугу відокремлені ПШС, в основному, влаштовуються на прямолінійних ділянках доріг або на ділянках доріг з кривими великих радіусів, ширина проїзної частини на них повинна би бути не менше 5,0 м, яка разом із укріпленими смугами по 0,50 м з обох боків становила б 6 м і забезпечувала б можливість об’їзду такого автотранспортного засобу.⠀


Володимир ШАРВАН

інженер-проєктант Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області, експерт НАДУ