Об’єднуємо найкращих

17 лютого 2021 року Рішенням Загальних зборів членів Національної асоціації дорожників України був прийнятий та затверджений Кодекс професійної етики та ділової поведінки членів Національної асоціації дорожників України.
Необхідність прийняття такого документу була викликана реаліями, які склалися на дорожньо – будівельному ринку: наявністю недобросовісної конкуренції, використанням деякими учасниками ринку штучно занижених цін на роботи та послуги з будівництва, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг (ціновий демпінг), невиконання чи не якісне виконання дорожньо – будівельних робіт, а також невчасне проведення взаєморозрахунків.
Метою прийняття Кодексу є формування взаємних відносин, у першу чергу, між членами Національної асоціації дорожників України, їхніми контрагентами у сфері дорожнього будівництва, що ґрунтуються на загальноприйнятих нормах моралі, принципах добросовісності, розумності та справедливості, а також, взаємної поваги один до одного.

Звичайно, на компаній-членів Національної асоціації дорожників України Кодексом накладаються певні обмеження та обов’язки. Серед них: підтримка та розповсюдження позитивного іміджу дорожньої галузі загалом, невчинення дій, що негативно впливають на престиж Асоціації або її членів, нерозповсюдження неправдивої інформації про діяльність членів Асоціації, невчинення дій, що завдають моральної та матеріальної шкоди Асоціації або її членам.

Минуло півроку і можна констатувати: дещо із того, що ми декларували, нам вже вдалося впровадити та реалізувати, але є куди рухатися. Звичайно, порівняно з 2015 – 2019 роками, на дорожньому ринку відбулися значні позитивні зміни. Значною мірою упорядкувався процес закупівлі дорожніх робіт, покращилась якість виконання робіт, підвищилась капіталізація обсягів робіт та планування їх великими ділянками на певних маршрутах. Втратили свою колишню активність «міні тролі», але як це не прикро, їхнє місце починають займати «максі тролі». Все ті ж прийоми, та ж логіка, однакові цілі. Складається враження, що центр управління такими негативними явищами залишився та адаптується до нових реалій. Ми сподіваємось, що наші колеги – дорожники розуміють, що у деяких випадках їх просто підставляють.

За час свого існування у Національній асоціації дорожників України теж накопичився свій досвід. Далеко ще не все з того, що ми планували, нам вдалося реалізувати. Ми відчули наші сильні та слабкі місця, перемоги та поразки, взаєморозуміння та байдужість, зраду та підлість. І все це тільки згуртувало нас.

Ми дійсно об’єднуємо тільки найкращих. Найкращих не тільки тих, хто найпотужніший, а всіх, хто розділяє наші цінності та ідеали. Ми відкриті до співпраці з усіма, хто прагне до покращення атмосфери на дорожньому ринку, хто підтримує створення повноцінного діалогу між державою та бізнесом, хто вболіває за впровадження в Україні провідних світових стандартів та норм, прозорого та ефективного використання коштів Дорожнього фонду та захисту національного виробника.